Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontakt

Skårup Skole, 
Østergade 53
5881 Skårup

Tlf: 62 23 48 84

Mail: skaarupskole@svendborg.dk

Ledelse og Administrationkontakt

Telefonnumre og træffetider

Skoleleder:
Allan Søvind jensen, E-mail: allan.sovind.jensen@svendborg.dk    
Tlf: 6223 4884, Mob.: 2046 4196

Viceskoleleder:
Christina Crillesen, E-mail: christina.crillesen@svendborg.dk  
Tlf: 6223 4884 

Administrationsmedarbejder:
Janne weller Knudsen, E-mail: janne.knudsen@svendborg.dk
Tlf: 6223 4884 (kl. 7.15 - 12.15)

Teknisk Serviceleder:
Lars Hansen,                
Træffes: 6223 4875/2488 6342 (kl. 08.00-12.00)

Skolebiblioteket og det pædagogisk servicecenter:
Lotte Øxenberg
Gritt Boas
Tlf: 6223 4879

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:
Centrumpladsen 7
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 45 45
Fax 62 23 45 60

Psykolog: 

E-mail: 

Skårup Skoles UU-vejleder:
Galina Kiel
Telefon: 21 35 56 07
Mail: galina.kiel@svendborg.dk

UU Sydfyn
Ungdommens Uddannelsesvejledning
A.P. Møllersvej 37
5700 Svendborg
Telefon: 30 44 87 19

Web: www.uusydfyn.dk
Mail: uusydfyn@svendborg.dk

Sundhedsplejerske:
Anja Christoffersen
Tlf: 21 37 37 24  
Mail: anja.helena.christoffersen@svendborg.dk   

Kan træffes på skolen tirsdage

Ungerådgivningen:

Rådgiverne i Åben Anonym Rådgivning træffes på tlf. 6223 4656:

Mandag til torsdag ml. kl. 09.00 – 10.00

Torsdag tillige ml. kl. 15.00 – 16.00

Familieafdelingen:

Træffes efter aftale

Telefon 6223 4564

Telefon 6223 4600


Tandplejen Svendborg Kommune

Toldbodvej 17
Telefon: 6223 4095
Telefontid kl. 8.00-11.00 og kl. 13.00-15.00
Tirsdag dog først fra Kl. 8.30
E-mail: tandplejen@svendborg.dk

Daglig træffetid:
Mandag - fredag kl. 8.00 til 15.00