Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Skårup skole er en folkeskole med mottoet "Læring for alle - læring for livet".

Vi er en LEAPS-skole
På Skårup Skole er vi netop begyndt at arbejde som LEAPS skole. LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter. Formålet med LEAPS er at øge elevernes læring og engagement via en projektbaseret tilgang, hvor eleverne fordyber sig i problemstillinger, der trækker tråde til det omkringliggende samfund.

Hele skolen er med
LEAPS er en omstilling af hele skolen, hvor skolens personale bliver uddannet og opkvalificeret til at kunne undervise projektbaseret. Det sker med hjælp fra Kata Fonden, som står bag udviklingen af LEAPS.

Sådan foregår undervisningen
Et LEAPS-projekt varer typisk 6-10 uger, og inddrager alle relevante fag. De fag, der ikke indgår i projektet, læses selvfølgelig sideløbende. Ethvert LEAPS-projekt starter med etLEAPS logo ’kickoff’. Et kickoff kan både foregå på og uden for skolen. Det vigtigste er, at det vækker en nysgerrighed og undren hos eleverne, som giver dem et godt afsæt for at arbejde med problemstillingen.

I løbet af projektet skal eleverne udarbejde produkter, som er relevante for emnet. Der kan være mange produkter i løbet af et projekt. Lærerne på årgangen bestemmer hvilke produkter der udarbejdes, og de giver løbende eleverne respons på deres arbejde.

Eleverne skal også introduceres for eksperter inden for emnet. Det kan fx være den lokale cykelklub eller et museum, alt efter hvilket projekt man arbejder med. LEAPS-projektet afsluttes med en fremvisning, hvor forældre, andre klasser eller folk udefra inviteres til at høre eleverne præsentere deres læring og produkter.

LEAPS giver mere engagerede elever
I løbet af de sidste 5 år, er LEAPS blevet fulgt tæt på 4 skoler af et følgeforskningsteam fra Aalborg Universitet. Forskningen peger på, at elevers interesse for skolen generelt og for naturfagene øges med LEAPS. Man kan læse mere om LEAPS-resultaterne her https://leapsskoler.dk/publiceredeforskningsrapporter/

En del af et større netværk
Vi er en del af et større netværk med 10 LEAPS-skoler i Danmark, som vi løbende videndeler med. Her på Fyn er Issø-skolen også med,. På den måde er vi med til at understøtte et solidt læringsfællesskab, hvor gode erfaringer deles på tværs af skoler. Det giver energi og ny inspiration, og gør hele skolen dygtigere til at skabe god og engagerende undervisning.

Vil du vide mere om LEAPS?
Hent vores forælderfolder om LEAPS nederst på siden.

Børn på naturskolen

Svendborg kommunes Naturskole er tæt knyttet til Skårup Skole.

Dokumenter